Balans tussen assertiviteit en inleving

Doorheen de jaren heb ik me zo vaak afgevraagd: wat is nu de beste methode met paarden? Ik heb geleerd van verschillende mensen en over vele aanpakken! Alles met zijn voor- en nadelen! Uiteindelijk zag ik dezelfde principes terugkomen bij toch heel verschillende benaderingswijzen. Ik zag zaken die niet werken en zaken die wel werken.

Tegelijkertijd leerde ik op professioneel vlak over samenwerkingsverbanden, projectmanagement, communicatie en participatie,… en ook hier kwamen diezelfde principes terug, samen met dezelfde dingen die wel en niet werken voor mij en ook voor anderen.

Toen ik hoorde over het vinden van een goed evenwicht tussen assertiviteit, zelfvertrouwen (mannelijke energie) en empathie, zorgen (vrouwelijke energie) klonk het heel herkenbaar! De algemene principes die steeds terugkomen hebben hiermee te maken .
Als één van beide te veel doorweegt, krijg je minder gezonde verhoudingen en beginnen de problemen!

⛔Dominantie, ego, agressie, perfectionisme, kost wat kost doelen halen zonder de ander nog te zien?
⛔Onzekerheid, slaafs volgen, de ander altijd op de eerste plek zetten ten koste van jezelf?

Ondertussen stel ik me eerder de vraag:
Hoe kan ik de best mogelijke partner zijn voor mijn paard?